Senou International Investment Management ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. feb. 2016
 • CVR 37491241

Virksomheden Senou International Investment Management ApS befinder sig i branchen "Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling" og har adresse i København S. De blev etableret i 24. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -978 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-194%

Egenkapital

45’ DKK

-2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

-194%

Årets resultat

2022-978 DKK
2021-333 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016-3.883 DKK

Likviditetsgrad

3.785 %

-2%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

46’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  46’
  46’
  50’
  -5’
  -
  -
  45’
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  46’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Senou International Investment Management ApS 24.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Bedfordvej 4 · DK-2300 København S 24.02.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 24.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-24 24.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Xinxing Zhao Fuglsang 24.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Xinxing Zhao Fuglsang 24.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Senou International Investment Management ApS

Bedfordvej 4
2300 København S

CVR

37491241

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. februar 2016

P-nummer

1021198117

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

661900
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor rådgivning, udvikling, investering og finansiering af projekter herunder ressourceudnyttelse, miljøledelse, landbrugsudvikling, bioteknologi, uddannelsesinstitutioner, turisme, parkudvikling samt jernbanetransport, veje, havne byggeri og andre infrastrukturprojekter, teknologisk rådgivning, byggeudvikling og finansiel investering for OPP (offentligt privat partnerskab) samarbejdsprojekt; international handel, import og eksport af teknologisk udstyr; fusioner, opkøb, formueforvaltning, factoring og P2P finansiel service.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-