Ngelia Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2016
 • CVR 37422924

Virksomheden Ngelia Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rudkøbing. De blev etableret i 3. februar 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.806 DKK, mens den i 2021 var på -3.294 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -192.252 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-192’ DKK

+65%

Egenkapital

-943’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-192’ DKK

+65%

Årets resultat

2022-192.252 DKK
2021-545.821 DKK
2020-22.445 DKK
2019-23 DKK
2018-5.267 DKK
2017-88.312 DKK
2016-138.801 DKK

Likviditetsgrad

0 %

+686%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-187 %

+88%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-46.222 %

+87%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

+900%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-16%

Gældsforpligtelser

945’ DKK

+26%

Tilgodehavende

2’ DKK

+900%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -192’
  -
  -192’
  -
  -192’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  50’
  -993’
  -
  -
  -943’
  -
  -943’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  863’
  -
  -
  -
  -
  -
  892’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ngelia Holding ApS 03.02.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Spodsbjergvej 277 · DK-5900 Rudkøbing 25.02.2022
Hasbjergvej 73 · DK-4750 Lundby 04.11.2019 24.02.2022
Boulevarden 13 · DK-4760 Vordingborg 27.04.2016 03.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 03.02.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-03 03.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.02.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.02.2016

Direktører

Navn Fra Til
Sebastian Østergaard Ngelia 03.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sebastian Østergaard Ngelia 03.02.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ngelia Holding ApS

Spodsbjergvej 277
5900 Rudkøbing

CVR

37422924

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2016

P-nummer

1021122080

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sepfele@gmail.com

Telefon

31809041

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-