DT Byg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. dec. 2015
 • CVR 37338079

Virksomheden DT Byg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederikssund. De blev etableret i 29. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.000 DKK, mens den i 2022 var på -4.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -132.593 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-133’ DKK

-234%

Egenkapital

225’ DKK

-37%

Omsætning

-

Resultat før skat

-134’ DKK

-238%

Årets resultat

2023-132.593 DKK
202299.145 DKK
2021149.309 DKK
2020-2.805 DKK
2019-95.602 DKK
2018-48.751 DKK
2017116.588 DKK
201665.303 DKK

Likviditetsgrad

5.073 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

229’ DKK

-48%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

203’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  1’
  -1’
  -131’
  -130’
  -134’
  -
  -134’
  -1’
  -133’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  -
  27’
  27’
  -
  -
  66’
  -
  136’
  203’
  229’
  50’
  58’
  118’
  -
  225’
  -
  225’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  229’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DT Byg Holding ApS 29.12.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Falkenborggården 6 · DK-3600 Frederikssund 15.11.2021
Kirkevænget 9 · DK-3630 Jægerspris 29.12.2015 14.11.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-29 29.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 29.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Terp 29.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Terp 29.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DT Byg Holding ApS

Falkenborggården 6
3600 Frederikssund

CVR

37338079

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. december 2015

P-nummer

1021018216

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dtbyggulve@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-