BSCBYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. dec. 2015
 • CVR 37316032

Virksomheden BSCBYG ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 21. december 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 0 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+68%

Egenkapital

-21’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+68%

Årets resultat

2021-23 DKK
2020-73 DKK
2019-1.726 DKK
2018-9.675 DKK
201724.183 DKK
2016-75.684 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  -80’
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BSCBYG ApS 13.02.2017
BSCBYG IVS 21.12.2015 12.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Højkær 41 · DK-2605 Brøndby 18.01.2018
Hornbækvej 473 · DK-3080 Tikøb 20.03.2017 17.01.2018
Hornbækvej 473 · DK-3080 Tikøb 21.12.2015 19.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 21.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-13 13.02.2017
2016-10-19 19.10.2016 12.02.2017
2015-12-21 21.12.2015 18.10.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
59.090 DKK 13.02.2017
2.001 DKK 19.10.2016 12.02.2017
1 DKK 21.12.2015 18.10.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 21.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Horn 18.01.2018
Bo Christensen 21.12.2015 18.01.2018

Legalle ejere

Navn Fra Til
Carsten Horn 18.01.2018
BSCINVEST IVS 03.04.2017 02.10.2017
SSL BYG ApS 30.08.2016 03.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Horn 21.12.2015
Bo Christensen 21.12.2015 18.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BSCBYG ApS

Højkær 41
2605 Brøndby

CVR

37316032

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. december 2015

P-nummer

1020996966

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med bygningsarbejde, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

59.091 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-