holmconsulting.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. nov. 2015
 • CVR 37251151

Virksomheden holmconsulting.dk ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 24. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 386.204 DKK, mens den i 2022 var på 633.052 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 88.350 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Holm.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

88’ DKK

+50%

Egenkapital

670’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

113’ DKK

+47%

Årets resultat

202388.350 DKK
202258.802 DKK
2021-22.227 DKK
2020197.837 DKK
2019167.670 DKK
2018269.267 DKK
2017234.378 DKK
2016279.691 DKK

Likviditetsgrad

45.705 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

14 %

+36%
God

Soliditetsgrad

93 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

724’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

386’ DKK

-39%

Gældsforpligtelser

54’ DKK

-76%

Tilgodehavende

724’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  386’
  -
  -
  -
  99’
  14’
  0
  -
  14’
  113’
  -
  113’
  -25’
  88’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  210’
  724’
  724’
  40’
  600’
  30’
  -
  670’
  -
  670’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  52’
  -
  -
  -
  17’
  1’
  -
  2’
  724’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
holmconsulting.dk ApS 26.08.2021
holmconsulting.dk IVS 24.11.2015 25.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Tønsbergvej 13 · DK-4000 Roskilde 24.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 24.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-26 26.08.2021
2015-11-24 24.11.2015 25.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.08.2021
1 DKK 24.11.2015 25.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 24.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Holm 24.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Holm 24.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

holmconsulting.dk ApS

Tønsbergvej 13
4000 Roskilde

CVR

37251151

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. november 2015

P-nummer

1020921818

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

23389587

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedensens formål er at yde konsulentassistance og udvikle IT-løsninger, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-