NORD STAR A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 21. jun. 1971
 • CVR 37209317

Virksomheden NORD STAR A/S befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Nyborg. De blev etableret i 21. juni 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -35.268 DKK, mens den i 2020 var på -31.911 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.349.943 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.350’ DKK

+340%

Egenkapital

11.051’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.733’ DKK

+340%

Årets resultat

20211.349.943 DKK
2020307.080 DKK
2019480.244 DKK
2018-1.152.079 DKK
2017574.223 DKK
2016345.957 DKK
20151.397.317 DKK
2014484.054 DKK
2013929.320 DKK
20121.100.808 DKK

Likviditetsgrad

421 %

-77%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.286’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-35’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

990’ DKK

+154%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -35’
  -
  -
  -
  -35’
  1.805’
  -37’
  -
  1.768’
  1.733’
  -
  1.733’
  -383’
  1.350’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.297’
  10.297’
  -
  -
  -
  -
  990’
  990’
  11.286’
  500’
  10.301’
  250’
  -
  11.051’
  -
  11.051’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  235’
  11.286’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NORD STAR A/S 06.03.1990
KONSERVESFABRIKEN NYBORG A/S 21.06.1971 05.03.1990

Adresse

Adresse Fra Til
Midtermolen 22 · DK-5800 Nyborg 15.09.2021
Midtermolen 22 · DK-5800 Nyborg 12.05.2021 14.09.2021
Strandalleen 72 · DK-5800 Nyborg 22.10.2018 11.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2008
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 21.06.1971 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-31 31.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 23.08.1993
450.000 DKK 30.08.1987 22.08.1993

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 31.05.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Lone Flink 21.11.2011
Lasse Flink 21.11.2011
Jarl Arthur Flink 21.06.1971 19.05.1993

Direktører

Navn Fra Til
Tove Flink 21.11.2011
Jarl Arthur Flink 21.06.1971 21.11.2011
Jarl Arthur Flink 21.06.1971 19.05.1993

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tove Flink 21.06.1971

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NORD STAR A/S

Midtermolen 22
5800 Nyborg

CVR

37209317

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21. juni 1971

P-nummer

1006525654

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fabrikation, handel og finansiering

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Stiftere

-

Revisor

-