Wisler Holding ApS

OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2015
 • CVR 37159433

Virksomheden Wisler Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 16. oktober 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på -11.025 DKK, mens den i 2016 var på -11.115 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 225.423 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

225’ DKK

+14%

Egenkapital

423’ DKK

+71%

Omsætning

-

Resultat før skat

218’ DKK

+12%

Årets resultat

2017225.423 DKK
2016197.222 DKK

Likviditetsgrad

61 %

-25%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

37 %

-31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.146’ DKK

+146%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

723’ DKK

+231%

Tilgodehavende

95’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  0
  -22’
  -
  -22’
  218’
  -
  218’
  -8’
  225’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.051’
  1.051’
  -
  -
  -
  25’
  59’
  95’
  1.146’
  50’
  54’
  53’
  -
  423’
  -
  423’
  -
  -
  -
  -
  -
  567’
  567’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  156’
  1.146’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Wisler Holding ApS 16.10.2015 04.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Helga Pedersens Gade 5 · DK-8000 Aarhus C 20.10.2018 04.01.2019
Helga Pedersens Gade 5 · DK-8000 Aarhus C 16.10.2015 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.10.2015 04.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-31 31.01.2018 04.01.2019
2015-10-16 16.10.2015 30.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.10.2015 04.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 23.09.2018 04.01.2019
Selskabet tegnes af direktionen. 16.10.2015 22.09.2018

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Wisler 16.10.2015 23.09.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Wisler 16.10.2015 04.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Wisler Holding ApS

Helga Pedersens Gade 5
8000 Aarhus C

CVR

37159433

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2015

P-nummer

1020816178

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber (holdingselskab).

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-