Makima Handel IVS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • IVS
 • Etableret 16. sep. 2015
 • CVR 37090468

Virksomheden Makima Handel IVS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 16. september 2015 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -230 DKK, mens den i 2017 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -230 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

5’ DKK

-5%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

2018-230 DKK
20170 DKK
2016-245 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  0
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  3’
  5’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Makima Handel IVS 16.09.2015 03.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Grønvangsvej 7 · DK-6700 Esbjerg 16.09.2015 03.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 16.09.2015 03.02.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-09-16 16.09.2015 03.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.000 DKK 16.09.2015 03.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Aage Bundsgaard eller af alle direktørerne i forening 16.09.2015 31.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Aage Bundsgaard 16.09.2015 03.02.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Bundsgaard 16.09.2015 03.02.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Makima Handel IVS

Grønvangsvej 7
6700 Esbjerg

CVR

37090468

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

16. september 2015

P-nummer

1020733213

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

virksomhedens formål er at drive handel både online og i butik..

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Aage Bundsgaard eller af alle direktørerne i forening

Registeret kapital

5.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-