Asilhan ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. aug. 2015
 • CVR 37050881

Virksomheden Asilhan ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 31. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -31.023 DKK, mens den i 2022 var på 113.930 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -26.735 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Akin Yilmaz.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-27’ DKK

-193%

Egenkapital

480’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

-193%

Årets resultat

2023-26.735 DKK
2022-9.133 DKK
202134.085 DKK
2020-91.249 DKK
201932.097 DKK
201851.155 DKK
2017161.269 DKK
2016278.072 DKK

Likviditetsgrad

42.928 %

-67%
God

Afkastningsgrad

-6 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

480’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

-127%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

364’ DKK

-28%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -31’
  5’
  -1’
  -
  4’
  -27’
  -
  -27’
  -
  -27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  60’
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  57’
  117’
  6’
  199’
  -
  -
  151’
  364’
  480’
  50’
  430’
  -
  -
  480’
  -
  480’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  1’
  480’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Asilhan ApS 31.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Kvædehaven 42 · DK-2600 Glostrup 13.09.2021
Tornegårdsvej 36 · DK-2620 Albertslund 31.08.2015 12.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 01.03.2021
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2019 28.02.2021
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 01.04.2019 30.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-16 16.03.2021
2018-01-20 20.01.2018 15.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Akin Yilmaz 01.09.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Akin Yilmaz 01.09.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Asilhan ApS

Kvædehaven 42
2600 Glostrup

CVR

37050881

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. august 2015

P-nummer

1020689966

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af pizzeria og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-