Solo Salami ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. aug. 2015
 • CVR 37042064

Virksomheden Solo Salami ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Havdrup. De blev etableret i 24. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.034.730 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.035’ DKK

-13%

Egenkapital

2.729’ DKK

+44%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

1.035’ DKK

-13%

Årets resultat

20221.034.730 DKK
20211.194.553 DKK
2020238.312 DKK
2019493.631 DKK
2018491.354 DKK
2017388.799 DKK
2016-799.545 DKK

Likviditetsgrad

5.713 %

+160%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-101%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.745’ DKK

+44%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

914’ DKK

+160%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  19’
  -145’
  -
  -126’
  1.035’
  -
  1.035’
  -
  1.035’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.831’
  1.831’
  20’
  -
  -
  0
  118’
  914’
  2.745’
  55’
  1.143’
  250’
  -
  2.729’
  -
  2.729’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  16’
  2.745’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Solo Salami ApS 24.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ørsted Bygade 11 · DK-4622 Havdrup 24.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.02.2017
999999 Uoplyst 24.08.2015 31.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-12 12.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
55.000 DKK 12.11.2016
50.000 DKK 24.08.2015 11.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 24.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lars Thygsen 24.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Thygsen 24.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Solo Salami ApS

Ørsted Bygade 11
4622 Havdrup

CVR

37042064

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. august 2015

P-nummer

1020678867

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

55.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-