MFJ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2015
 • CVR 37006637

Virksomheden MFJ ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 25. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 126.792 DKK, mens den i 2021 var på 83.826 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 97.881 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

98’ DKK

+53%

Egenkapital

306’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

125’ DKK

+53%

Årets resultat

202297.881 DKK
202163.938 DKK
2020271.586 DKK
201955.355 DKK
201819.379 DKK
20170 DKK
201675.357 DKK

Likviditetsgrad

2.089 %

-29%
God

Afkastningsgrad

39 %

+60%
God

Soliditetsgrad

95 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

322’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

127’ DKK

+51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

322’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  127’
  -
  -
  -
  127’
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  125’
  -28’
  98’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  267’
  322’
  322’
  40’
  266’
  -
  -
  306’
  -
  306’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  15’
  322’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MFJ ApS 27.01.2020
MFJ IVS 12.09.2016 26.01.2020
Trap Me IVS 25.08.2015 11.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Catherine Boothsvej 18D · DK-2650 Hvidovre 20.04.2021
Fagerstedvej 28 · DK-2650 Hvidovre 25.08.2015 19.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
16100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl 25.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-27 27.01.2020
2016-09-12 12.09.2016 26.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.01.2020
1.000 DKK 25.08.2015 26.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 25.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Fog Jensen 25.08.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
M5 Holding ApS 27.11.2015
Morten Fog Jensen 25.08.2015 26.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Fog Jensen 25.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MFJ ApS

Catherine Boothsvej 18
2650 Hvidovre

CVR

37006637

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2015

P-nummer

1020660534

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

16100
Serviceydelser i forbindelse med planteavl

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@jskontrol.dk

Telefon

40950400

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er udvikling af ny rottefælde, drift og salg af rottefælden samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-