MP ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2015
 • CVR 36963425

Virksomheden MP ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i København Ø. De blev etableret i 30. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 638.409 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

638’ DKK

Egenkapital

5.118’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

783’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

6 %

Svag

Soliditetsgrad

33 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

15.641’ DKK

Bruttofortjeneste

6.618’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  -
  6.618’
  -5.386’
  -371’
  -
  861’
  44’
  -
  -
  44’
  783’
  -
  783’
  -
  638’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  1.200’
  1.200’
  160’
  -
  -
  305’
  -
  -
  -
  236’
  1.741’
  10.724’
  1.026’
  -
  1.379’
  709’
  -
  15.641’
  80’
  588’
  50’
  -
  5.118’
  -
  5.118’
  650’
  650’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.116’
  3.027’
  -
  15.641’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MP ApS 30.06.2015 04.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Århusgade 88 · DK-2100 København Ø 12.10.2018 04.12.2018
Århusgade 88 · DK-2100 København Ø 30.06.2015 11.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 30.06.2015 04.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.06.2015 04.12.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 30.06.2015 02.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MP ApS

Århusgade 88
2100 København Ø

CVR

36963425

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2015

P-nummer

1020571809

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Kassandra Sko ApS
 • Pang Dang ApS

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive detailvirksomhed med salg af tøj, sko, smykker mv, samt agenturvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-