Sloths Entreprise ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jul. 2015
 • CVR 36962046

Virksomheden Sloths Entreprise ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 9. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 57.427 DKK, mens den i 2021 var på -7.451 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.356 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+15%

Egenkapital

29’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-6.356 DKK
2021-7.451 DKK
2020-1.000 DKK
2019-1.280 DKK
2018-1.000 DKK
2017-15 DKK
2016-3.955 DKK

Likviditetsgrad

7 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

2 %

-98%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.366’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

57’ DKK

+871%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

96’ DKK

+163%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  57’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.270’
  -
  -
  -
  -
  1.270’
  -
  -
  -
  9’
  88’
  96’
  1.366’
  50’
  -21’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.334’
  -
  -
  -
  4’
  -
  1.337’
  1.366’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sloths Entreprise ApS 09.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Sundholmsvej 5 · DK-2300 København S 06.03.2019
Sundholmsvej 5 · DK-2300 København S 09.07.2015 05.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 09.07.2015 29.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kim Sloth Andersen 09.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Sloth Andersen 09.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sloths Entreprise ApS

Sundholmsvej 5
2300 København S

CVR

36962046

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juli 2015

P-nummer

1020568743

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive entreprenørvirksomhed af enhver art, herunder vvs- og blikkenslagervirksomhed og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-