VRK Group ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2015
 • CVR 36959541

Virksomheden VRK Group ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Odense C. De blev etableret i 7. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 556.801 DKK, mens den i 2021 var på 166.565 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.649 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Vaidas Ragauskas.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-43’ DKK

+15%

Egenkapital

73’ DKK

+125%

Omsætning

-

Resultat før skat

-43’ DKK

+15%

Årets resultat

2022-42.649 DKK
2021-50.429 DKK
2020-241.297 DKK
2019-40.918 DKK
2018-122.016 DKK
2017-87.893 DKK
2016105.444 DKK
2015236.165 DKK

Likviditetsgrad

122 %

+287%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-12 %

+58%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

25 %

+114%
God

Overskudsgrad

-

Balance

298’ DKK

+76%

Bruttofortjeneste

557’ DKK

+234%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

275’ DKK

+89%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  557’
  -585’
  -8’
  -
  -36’
  0
  -
  -
  0
  -43’
  -
  -43’
  -
  -43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  16’
  -
  16’
  -
  -
  -
  7’
  23’
  -
  97’
  -
  -
  91’
  275’
  298’
  52’
  21’
  -
  -
  73’
  -
  73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  199’
  224’
  298’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VRK Group ApS 07.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 100 · DK-5000 Odense C 17.12.2019
Havnegade 100 · DK-5000 Odense C 13.06.2016 16.12.2019
Søløkkevej 2 · DK-5550 Langeskov 07.07.2015 12.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 07.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-04-12 12.04.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
52.000 DKK 12.04.2023
50.000 DKK 07.07.2015 11.04.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
  Selskabet tegnes af en direktør. 07.07.2015 14.09.2023

Direktører

Navn Fra Til
Vaidas Ragauskas 10.07.2015
Vaidas Ragauskas 10.07.2015 14.09.2023
Zydrunas Kepalas 07.07.2015 10.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Vaidas Ragauskas 24.11.2015
Zydrûnas Kepalas 24.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VRK Group ApS

Havnegade 100
5000 Odense C

CVR

36959541

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2015

P-nummer

1020563601

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@vrkgroup.dk

Telefon

27586173

Hjemmeside

-

Formål

konsultation , service ydelse

Tegningsregel

  Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

52.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-