Strøgårdens Ridecenter ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jul. 2015
 • CVR 36952598

Virksomheden Strøgårdens Ridecenter ApS befinder sig i branchen "Andre sportsaktiviteter" og har adresse i Greve. De blev etableret i 6. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 145.509 DKK, mens den i 2021 var på 152.038 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.154 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

91’ DKK

-8%

Egenkapital

-67’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

117’ DKK

-8%

Årets resultat

202291.154 DKK
202198.810 DKK
2020-138.185 DKK
2019-169.584 DKK
20187.807 DKK
20176.446 DKK
2016-30.069 DKK

Likviditetsgrad

32 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

66 %

+71%
God

Soliditetsgrad

-38 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

179’ DKK

-47%

Bruttofortjeneste

146’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

79’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  146’
  -
  -28’
  -
  117’
  -
  0
  -
  0
  117’
  -
  117’
  -26’
  91’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  60’
  39’
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  99’
  -
  0
  -
  -
  23’
  79’
  179’
  50’
  -134’
  -
  -
  -67’
  -
  -67’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  40’
  246’
  179’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Strøgårdens Ridecenter ApS 06.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Strøhusvej 20 · DK-2670 Greve 06.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
931900 Andre sportsaktiviteter 06.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 06.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Søderberg 06.07.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Søderberg Holding ApS 06.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Søderberg 06.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Strøgårdens Ridecenter ApS

Strøhusvej 20
2670 Greve

CVR

36952598

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juli 2015

P-nummer

1020548157

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931900
Andre sportsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rideskole, samt opstaldning af heste/ponyer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-