Møntsamlingen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2015
 • CVR 36945176

Virksomheden Møntsamlingen ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Almind. De blev etableret i 1. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.737 DKK, mens den i 2022 var på -5.143 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 535.141 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

535’ DKK

+219%

Egenkapital

2.790’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

592’ DKK

+253%

Årets resultat

2023535.141 DKK
2022167.522 DKK
2021773.654 DKK
2020744.009 DKK
2019573.909 DKK
2018319.301 DKK
2017301.041 DKK
2016365.073 DKK

Likviditetsgrad

1.694 %

-67%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.918’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.170’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  265’
  -
  330’
  595’
  592’
  -
  592’
  -57’
  535’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  689’
  -
  -
  747’
  747’
  -
  -
  -
  235’
  41’
  2.170’
  2.918’
  50’
  1.801’
  330’
  -
  2.790’
  -
  2.790’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  128’
  2.918’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Møntsamlingen ApS 01.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Fyrrelunden 30 · DK-6051 Almind 27.04.2019
Fyrrelunden 30 · DK-6051 Almind 20.10.2018 26.04.2019
Fyrrelunden 30 · DK-6051 Almind 01.07.2015 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 01.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mads Næshauge Vestergaard 01.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Næshauge Vestergaard 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Møntsamlingen ApS

Fyrrelunden 30
6051 Almind

CVR

36945176

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2015

P-nummer

1020535195

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-