Concept by Arboll ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2015
 • CVR 36941286

Virksomheden Concept by Arboll ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 29. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -92.511 DKK, mens den i 2021 var på -157.390 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.199.580 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.200’ DKK

-117%

Egenkapital

5.627’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.200’ DKK

-117%

Årets resultat

2022-1.199.580 DKK
20216.995.054 DKK
2020-7.975 DKK
20190 DKK
2018-5.685 DKK
2017-11.844 DKK
201620.344 DKK

Likviditetsgrad

1.991 %

+471%
God

Afkastningsgrad

-2 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.719’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-93’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.832’ DKK

+450%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -93’
  -
  -
  -
  -93’
  16’
  -
  -
  16’
  -1.200’
  -
  -1.200’
  -
  -1.200’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.887’
  3.887’
  -
  -
  -
  -
  108’
  1.832’
  5.719’
  40’
  5.587’
  -
  -
  5.627’
  -
  5.627’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  92’
  5.719’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Concept by Arboll ApS 15.12.2020
Concept by Arboll IVS 29.06.2015 14.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gadesvinget 7 · DK-2620 Albertslund 26.06.2019
Nannasgade 28 · DK-2200 København N 09.10.2017 25.06.2019
Esromgade 15 · DK-2200 København N 02.06.2017 08.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-15 15.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.12.2020
2.000 DKK 29.06.2015 14.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Casper Kærgaard Arbøll 29.06.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Casper Kærgaard Arbøll 29.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Concept by Arboll ApS

Gadesvinget 7
2620 Albertslund

CVR

36941286

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2015

P-nummer

1020528180

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

arboll.casper@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab vedrørende rådgivning, handel, service, investering, import, eksport, produktion og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-