Smedemose Transport ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jun. 2015
 • CVR 36928603

Virksomheden Smedemose Transport ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 19. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 59.413 DKK, mens den i 2021 var på -44.232 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.745 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

+126%

Egenkapital

155’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

+110%

Årets resultat

202226.745 DKK
2021-103.020 DKK
2020-85.824 DKK
20198.305 DKK
201845.986 DKK
20172.261 DKK
2016-55.557 DKK
201591.023 DKK

Likviditetsgrad

78 %

+168%
Svag

Afkastningsgrad

4 %

+111%
Svag

Soliditetsgrad

58 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

267’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

59’ DKK

+234%

Gældsforpligtelser

113’ DKK

-20%

Tilgodehavende

87’ DKK

+116%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  59’
  -
  -47’
  -
  12’
  -
  -1’
  -
  -1’
  11’
  -
  11’
  -16’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  180’
  -
  -
  -
  -
  180’
  -
  13’
  -
  45’
  -
  87’
  267’
  50’
  -70’
  -
  -
  155’
  -
  155’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  91’
  -
  113’
  267’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Smedemose Transport ApS 19.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Bovrup Kirkevej 65 · DK-6200 Aabenraa 19.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 19.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-01-19 19.01.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 19.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Michael Sørensen 19.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Sørensen 19.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Smedemose Transport ApS

Bovrup Kirkevej 65
6200 Aabenraa

CVR

36928603

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juni 2015

P-nummer

1020500286

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af chaufførvikarvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-