Morten Bang Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2015
 • CVR 36917539

Virksomheden Morten Bang Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 7. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

48’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
202150.000 DKK
2020795 DKK
2019-1.596 DKK
2018-900 DKK
20170 DKK
20161 DKK
2015-1 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  40’
  8’
  -
  -
  48’
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Morten Bang Holding ApS 11.10.2021
Morten Bang Holding IVS 07.05.2015 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterfælledvej 67 · DK-1750 København V 31.01.2020
Vesterfælledvej 67 · DK-1750 København V 30.01.2020 30.01.2020
Vesterfælledvej 67 · DK-1750 København V 29.01.2020 29.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
1 DKK 07.05.2015 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 07.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Bang Jensen 07.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Bang Jensen 07.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Morten Bang Holding ApS

Vesterfælledvej 67
1750 København V

CVR

36917539

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2015

P-nummer

1020471499

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

arkitektbang@gmail.com

Telefon

51903940

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at agere moderselskab for et eller flere datterselskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-