KQ Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2015
 • CVR 36915358

Virksomheden KQ Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 4. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 181.054 DKK, mens den i 2021 var på 179.036 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 89.193 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

89’ DKK

+8%

Egenkapital

495’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

114’ DKK

+8%

Årets resultat

202289.193 DKK
202182.393 DKK
202084.580 DKK
201957.783 DKK
201855.450 DKK
201747.072 DKK
201635.613 DKK
20154.097 DKK

Likviditetsgrad

22 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+7%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

30 %

+28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.626’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

181’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

1.132’ DKK

-13%

Tilgodehavende

89’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  181’
  -
  -42’
  -
  139’
  3’
  -
  -
  3’
  114’
  -
  114’
  -25’
  89’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.537’
  -
  -
  -
  -
  1.537’
  -
  -
  40’
  -
  49’
  89’
  1.626’
  50’
  445’
  -
  -
  495’
  -
  495’
  -
  -
  731’
  -
  -
  -
  731’
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  401’
  1.626’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KQ Ejendomme ApS 04.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Højvangen 13 · DK-3480 Fredensborg 23.01.2020
Højvangen 13 · DK-3480 Fredensborg 04.06.2015 22.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 04.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 04.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Martin Arrild Lyngfeldt 04.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Arrild Lyngfeldt 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KQ Ejendomme ApS

Højvangen 13
3480 Fredensborg

CVR

36915358

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2015

P-nummer

1020463399

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og udleje fast ejendom og maskiner m.v. samt administration af fast ejendom.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-