Lightconstructor Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2015
 • CVR 36907592

Virksomheden Lightconstructor Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kerteminde. De blev etableret i 15. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.641 DKK, mens den i 2021 var på -4.821 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 363.945 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

364’ DKK

+196%

Egenkapital

2.099’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

326’ DKK

+141%

Årets resultat

2022363.945 DKK
2021123.025 DKK
202014.381 DKK
2019219.298 DKK
201843.083 DKK
2017-922.813 DKK
20161.328.100 DKK
2015336.426 DKK

Likviditetsgrad

361 %

-36%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

90 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.326’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

818’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  500’
  500’
  326’
  -
  326’
  -38’
  364’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.508’
  -
  -
  1.508’
  1.508’
  -
  -
  75’
  -
  18’
  818’
  2.326’
  50’
  2.049’
  -
  -
  2.099’
  -
  2.099’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  182’
  227’
  2.326’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lightconstructor Holding ApS 15.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ulriksholmvej 9 · DK-5300 Kerteminde 21.03.2023
Ingeborgvej 29 · DK-2920 Charlottenlund 03.06.2015 20.03.2023
Ingeborgvej 29 · DK-2920 Charlottenlund 15.05.2015 02.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Marcussen 15.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Marcussen 15.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lightconstructor Holding ApS

Ulriksholmvej 9
5300 Kerteminde

CVR

36907592

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2015

P-nummer

1020440852

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lm@lightconstructor.dk

Telefon

40723505

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og investeringsvirksomhed samt, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-