Delizioso Fjellerup ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. apr. 2015
 • CVR 36716045

Virksomheden Delizioso Fjellerup ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i Glesborg. De blev etableret i 17. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.000 DKK, mens den i 2020 var på -8.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.059 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Nicola Cipullo.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+86%

Egenkapital

-23’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+86%

Årets resultat

2021-3.059 DKK
2020-21.469 DKK
2019-20.417 DKK
2018165.528 DKK
2017-48.809 DKK
2016-106.183 DKK
2015-38.191 DKK

Likviditetsgrad

0 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-23.077 %

+88%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-173.846 %

+2%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

+18%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  50’
  -73’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  5’
  23’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Delizioso Fjellerup ApS 07.04.2022
Delizioso Is ApS 17.04.2015 06.04.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Fælledvej 5 · DK-8585 Glesborg 22.05.2023
Strandvejen 46A · DK-8585 Glesborg 06.04.2022 21.05.2023
Silkeborgvej 257 · DK-8230 Åbyhøj 06.05.2019 05.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 17.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-04-07 07.04.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 17.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Nicola Cipullo 17.04.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
CIPULLO HOLDING ApS 14.10.2019
DELIZIOSO HOLDING ApS 17.04.2015 14.10.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicola Cipullo 17.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Delizioso Fjellerup ApS

Fælledvej 5
8585 Glesborg

CVR

36716045

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. april 2015

P-nummer

1020326383

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

delizioso.fjellerup@outlook.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive cafévirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-