LIBANESISK RESTAURANTER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. feb. 2015
 • CVR 36547499

Virksomheden LIBANESISK RESTAURANTER ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 18. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 933 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 934 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

Egenkapital

-461’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

1’ DKK

Årets resultat

2022934 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
2017-3.493 DKK
2016-118.438 DKK
2015388.102 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3.732 %

God

Soliditetsgrad

-1.843.880 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-97%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-97%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1’
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  50’
  -511’
  -
  -
  -461’
  -
  -461’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  461’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIBANESISK RESTAURANTER ApS 18.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Banegårdsvej 120 · DK-2600 Glostrup 03.10.2016
Lindetoften 6 · DK-2630 Taastrup 18.02.2015 02.10.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 18.02.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-02-18 18.02.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.02.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Wissam Taha 18.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Wissam Ali Taha 25.10.2016
Wissam Ali Taha 18.02.2015 03.10.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Wissam Ali Taha 18.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIBANESISK RESTAURANTER ApS

Banegårdsvej 120
2600 Glostrup

CVR

36547499

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. februar 2015

P-nummer

1020172394

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • LEBANESE RESTAURANT ApS

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tahawalid@msn.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive Restaurations virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Wissam Taha

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-