MULTI ADMINISTRATION ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 16. feb. 2015
 • CVR 36544104

Virksomheden MULTI ADMINISTRATION ApS befinder sig i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 16. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

-23%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20170 DKK
20161.608 DKK
20157.550 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

40’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  37’
  3’
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MULTI ADMINISTRATION ApS 16.02.2015 04.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Skolegade 42 · DK-8600 Silkeborg 16.02.2015 04.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 16.02.2015 04.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-02-16 16.02.2015 04.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.02.2015 04.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 27.09.2016 27.11.2018
Selskabet tegnes af en direktion bestående af direktør Aleksandra Lund Christensen. Aleksandra Lund Christensen tegner selskabet i forhold til omverdenen. Selskabet har ingen bestyrelse. 16.02.2015 23.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Aleksandra Lund Christensen 16.02.2015 23.08.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Aleksandra Lund Christensen 18.02.2015 04.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MULTI ADMINISTRATION ApS

Skolegade 42
8600 Silkeborg

CVR

36544104

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. februar 2015

P-nummer

1020164057

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

683210
Administration af fast ejendom på kontraktbasis

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er administration af ejendomme.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-