BONIVO ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. feb. 2015
 • CVR 36542357

Virksomheden BONIVO ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2017 på -180.498 DKK, mens den i 2016 var på 3.908.730 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -240.118 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-240’ DKK

+72%

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-239’ DKK

+72%

Årets resultat

2017-240.118 DKK
2016-854.721 DKK
201581.087 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-94%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-469 %

-137%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

130 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

-91%

Bruttofortjeneste

-180’ DKK

-105%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

22’ DKK

-95%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -180’
  -
  -
  -
  -180’
  -
  -59’
  -
  -59’
  -239’
  -
  -239’
  -1’
  -240’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  17’
  17’
  -
  -
  -
  1’
  9’
  22’
  39’
  50’
  -1.014’
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  827’
  -
  -
  -
  175’
  -
  1.002’
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BONIVO ApS 01.02.2015 06.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 39 · DK-1058 København K 14.10.2015 06.01.2019
Amerika Plads 37 · DK-2100 København Ø 01.02.2015 13.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 01.02.2015 06.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-02-01 01.02.2015 06.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.02.2015 06.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.02.2015 25.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tobias Nicolas Kristoffersen 01.02.2015 06.01.2019
Anthony Sean Eilers 01.02.2015 13.05.2015
Alf Christian Lagerling 01.02.2015 06.01.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Bonivo AB 14.08.2015 06.01.2019
Bonivo Technology, Inc. 01.02.2015 29.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Alf Christian Lagerling 01.02.2015 06.01.2019
Therese Christina Gleisner Kristoffersen 01.02.2015 06.01.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BONIVO ApS

Havnegade 39
1058 København K

CVR

36542357

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. februar 2015

P-nummer

1020155910

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-