ODK GROUP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. feb. 2015
 • CVR 36531886

Virksomheden ODK GROUP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 3. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.004.331 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.004’ DKK

+5%

Egenkapital

2.731’ DKK

+58%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.003’ DKK

+5%

Årets resultat

20221.004.331 DKK
2021957.117 DKK
2020356.115 DKK
201975.740 DKK
201837.154 DKK
2017202.505 DKK
201649.129 DKK

Likviditetsgrad

89 %

+200%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.922’ DKK

+67%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

170’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -2’
  -
  -2’
  1.003’
  -
  1.003’
  -1’
  1.004’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.752’
  -
  -
  2.752’
  2.752’
  -
  -
  165’
  -
  -
  170’
  2.922’
  50’
  2.681’
  -
  -
  2.731’
  -
  2.731’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  188’
  191’
  2.922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ODK GROUP HOLDING ApS 29.06.2021
OFFICE DK HOLDING ApS 31.12.2020 28.06.2021
OFFICE DANMARK HOLDING ApS 03.02.2015 30.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Lokesvej 10 · DK-3400 Hillerød 31.05.2022
Lille Lyngbyvej 8C · DK-3320 Skævinge 17.01.2018 30.05.2022
Frydenborgvej 27R · DK-3400 Hillerød 27.03.2017 16.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 03.02.2015 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-29 29.06.2021
2020-12-31 31.12.2020 28.06.2021
2015-12-17 17.12.2015 30.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.02.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 03.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Simon Baur Hertzman Nielsen 03.02.2015 29.12.2015
Morten Nørregaard Andersen 03.02.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Morten Nørregaard Andersen 01.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Nørregaard Andersen 03.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ODK GROUP HOLDING ApS

Lokesvej 10
3400 Hillerød

CVR

36531886

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. februar 2015

P-nummer

1020117377

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@o-d.dk

Telefon

40608860

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er holdingselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller