ROBOCAT HOUSING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2015
 • CVR 36497572

Virksomheden ROBOCAT HOUSING ApS befinder sig i branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser" og har adresse i København K. De blev etableret i 15. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 120.526 DKK, mens den i 2021 var på 170.157 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 118.289 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Willi Hong Sheng Wu.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

118’ DKK

+20%

Egenkapital

-157’ DKK

+43%

Omsætning

-

Resultat før skat

108’ DKK

-31%

Årets resultat

2022118.289 DKK
202198.726 DKK
2020-37.601 DKK
2019-57.094 DKK
2018-162.895 DKK
2017-86.933 DKK
2016-20.264 DKK
2015-59.268 DKK

Likviditetsgrad

48 %

+23%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-44 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

354’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

121’ DKK

-29%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

244’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  121’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  108’
  -
  108’
  -11’
  118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  110’
  110’
  -
  35’
  -
  71’
  138’
  244’
  354’
  50’
  -207’
  -
  -
  -157’
  -
  -157’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  359’
  -
  -
  -
  152’
  1’
  511’
  354’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ROBOCAT HOUSING ApS 15.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Pilestræde 43 · DK-1112 København K 15.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
821100 Kombinerede administrationsserviceydelser 15.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-15 15.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Willi Hong Sheng Wu 15.01.2015
Michael Sjøstrøm Flarup 15.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Willi Hong Sheng Wu 15.01.2015
Michael Sjøstrøm Flarup 15.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ROBOCAT HOUSING ApS

Pilestræde 43
1112 København K

CVR

36497572

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2015

P-nummer

1020087052

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

821100
Kombinerede administrationsserviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af kontorfællesskab samt, efter direktionens skøn, hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-