CP HOLDING AF 2015 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jan. 2015
 • CVR 36495413

Virksomheden CP HOLDING AF 2015 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 6. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.500 DKK, mens den i 2021 var på 105.215 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 176.566 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

177’ DKK

+115%

Egenkapital

537’ DKK

+72%

Omsætning

-

Resultat før skat

223’ DKK

+111%

Årets resultat

2022176.566 DKK
202182.068 DKK
20205.397 DKK
2019-90.088 DKK
2018177.510 DKK
20171.209 DKK
2016-2.342 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-101%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

537’ DKK

+72%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-102%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  225’
  225’
  223’
  -
  223’
  -46’
  177’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  537’
  -
  -
  537’
  537’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  537’
  40’
  497’
  -
  -
  537’
  -
  537’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  537’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CP HOLDING AF 2015 ApS 20.09.2021
CP HOLDING AF 2015 IVS 06.01.2015 19.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Gærdevænget 5 · DK-2791 Dragør 30.03.2019
Haraldsgade 108 · DK-2100 København Ø 06.01.2015 29.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 06.01.2015 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-20 20.09.2021
2015-01-06 06.01.2015 19.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 20.09.2021
2 DKK 06.01.2015 19.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Iværksætterselskabet tegnes af direktionen. 06.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Charllotte Petra Godsk 06.01.2015
Charlotte Godsk Petersen 06.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Charllotte Petra Godsk 06.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CP HOLDING AF 2015 ApS

Gærdevænget 5
2791 Dragør

CVR

36495413

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. januar 2015

P-nummer

1020080198

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@lclifecoaching.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Iværksætterselskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja