BY NORD EJENDOMSSERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2015
 • CVR 36492481

Virksomheden BY NORD EJENDOMSSERVICE ApS befinder sig i branchen "Almindelig rengøring i bygninger" og har adresse i København S. De blev etableret i 15. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 202.001 DKK, mens den i 2021 var på 97.294 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.248 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Elisabetta Malerba.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13’ DKK

+120%

Egenkapital

13’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

17’ DKK

+179%

Årets resultat

202213.248 DKK
20216.033 DKK
20205.554 DKK
2019-43.235 DKK
2018-1.695 DKK
2017-244 DKK
2016-16.226 DKK

Likviditetsgrad

116 %

+16%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

20 %

+68%
God

Soliditetsgrad

14 %

> +999%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

96’ DKK

+59%

Bruttofortjeneste

202’ DKK

+108%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

96’ DKK

+59%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  202’
  -
  -2’
  -
  19’
  -
  -3’
  -
  -3’
  17’
  -
  17’
  -4’
  13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  -
  86’
  96’
  96’
  50’
  -37’
  -
  -
  13’
  -
  13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  1’
  82’
  96’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BY NORD EJENDOMSSERVICE ApS 15.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Krimsvej 1B · DK-2300 København S 23.03.2021
Lodsvej 75 · DK-2650 Hvidovre 09.11.2018 22.03.2021
Merlegårds Vænge 56 · DK-2635 Ishøj 15.01.2015 08.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
812100 Almindelig rengøring i bygninger 15.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-08-06 06.08.2022
2020-06-18 18.06.2020 05.08.2022
2015-01-15 15.01.2015 17.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 15.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Elisabetta Malerba 21.03.2019
Carmine Tirotta 15.01.2015 21.03.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Elisabetta Malerba 21.03.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elisabetta Malerba 15.01.2015
Carmine Tirotta 15.01.2015 21.03.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BY NORD EJENDOMSSERVICE ApS

Krimsvej 1
2300 København S

CVR

36492481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2015

P-nummer

1020068708

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Betty's Rengoering ApS
 • Bettys Rengøring ApS

Branchekode

812100
Almindelig rengøring i bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bynordejendomsservice@gmail.com

Telefon

26788171

Hjemmeside

-

Formål

at drive rengøringsvirksomhed, handel og investering, samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-