QwazzMe ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2015
 • CVR 36485035

Virksomheden QwazzMe ApS befinder sig i branchen "Kunstnerisk skaben" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 8. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 8.121 DKK, mens den i 2021 var på -28.627 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.275 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+103%

Egenkapital

-277’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

+103%

Årets resultat

20221.275 DKK
2021-41.651 DKK
2020-72.391 DKK
2019-17.335 DKK
2018-142.946 DKK
2017-29.934 DKK
2016-14.452 DKK

Likviditetsgrad

8 %

+246%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

33 %

+109%
God

Soliditetsgrad

-1.126 %

+73%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

25’ DKK

+220%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

+128%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

25’ DKK

+220%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  8’
  -
  -
  -
  8’
  0
  -7’
  -
  -7’
  1’
  -
  1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  7’
  11’
  25’
  25’
  40’
  -317’
  -
  -
  -277’
  -
  -277’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  0
  302’
  25’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
QwazzMe ApS 07.10.2021
QWAZZME EDUTAINMENT IVS 08.01.2015 06.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ryumgårdvej 103 · DK-2770 Kastrup 22.12.2017
Ryumgårdvej 103 · DK-2770 Kastrup 08.01.2015 21.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
900300 Kunstnerisk skaben 01.10.2022
582900 Anden udgivelse af software 08.01.2015 30.09.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021
2015-01-08 08.01.2015 06.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.10.2021
1 DKK 08.01.2015 06.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Suzana Borges de Moraes Profeta 08.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Suzana Borges de Moraes Profeta 08.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

QwazzMe ApS

Ryumgårdvej 103
2770 Kastrup

CVR

36485035

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2015

P-nummer

1020047433

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • profeta.dk aps

Branchekode

900300
Kunstnerisk skaben

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@qwazzme.com

Telefon

40804870

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er konsulentydelser og udvikling af forskellig software samt dermed beslægtet aktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-