SKOV HOLDING IKAST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jan. 2015
 • CVR 36483636

Virksomheden SKOV HOLDING IKAST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 5. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 78.627 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

79’ DKK

+257%

Egenkapital

53’ DKK

+309%

Omsætning

-

Resultat før skat

77’ DKK

+251%

Årets resultat

202278.627 DKK
2021-50.123 DKK
2020-31.124 DKK
2019-22.337 DKK
201813.069 DKK
2017115.677 DKK
2016-93.872 DKK
20153.252 DKK

Likviditetsgrad

28 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+45%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

+225%
God

Overskudsgrad

-

Balance

194’ DKK

+67%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  83’
  83’
  77’
  -
  77’
  -1’
  79’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  154’
  -
  -
  154’
  154’
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  194’
  40’
  13’
  -
  -
  53’
  -
  53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  -
  -
  -
  126’
  141’
  194’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKOV HOLDING IKAST ApS 23.09.2021
SKOV HOLDING IKAST IVS 05.01.2015 22.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Svaneparken 329 · DK-7430 Ikast 17.07.2019
Svaneparken 329 · DK-7430 Ikast 05.01.2015 16.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 05.01.2015 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-23 23.09.2021
2015-01-05 05.01.2015 22.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.09.2021
1 DKK 05.01.2015 22.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 24.09.2021
Selskabet tegnes af en direktør. 05.01.2015 23.09.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Skov Christensen 05.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Skov Christensen 05.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKOV HOLDING IKAST ApS

Svaneparken 329
7430 Ikast

CVR

36483636

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. januar 2015

P-nummer

1020041893

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-