VESTEGNEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2014
 • CVR 36472545

Virksomheden VESTEGNEN ApS befinder sig i branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 10. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.348 DKK, mens den i 2021 var på -1.193 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.587 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

-11%

Egenkapital

32’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

-11%

Årets resultat

2022-1.587 DKK
2021-1.429 DKK
2020-3.419 DKK
20190 DKK
2018-891 DKK
2017-2.714 DKK
20160 DKK
2015-7.716 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-4 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

32’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  32’
  32’
  50’
  -18’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VESTEGNEN ApS 10.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Grantofteparken 548 · DK-2750 Ballerup 05.02.2015
Rypehusene 11 · DK-2620 Albertslund 10.12.2014 04.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 10.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-10 10.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ertan Filikci 10.12.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ertan Filikci 10.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VESTEGNEN ApS

Grantofteparken 548
2750 Ballerup

CVR

36472545

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2014

P-nummer

1020007113

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561020
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive pizzeriavirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-