JT HOLDING, SILKEBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2014
 • CVR 36446242

Virksomheden JT HOLDING, SILKEBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 27. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.245 DKK, mens den i 2022 var på -3.245 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 89.595 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

+21%

Egenkapital

179’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

89’ DKK

+21%

Årets resultat

202389.595 DKK
202274.221 DKK
202123.499 DKK
202065.231 DKK
201914.560 DKK
2018342 DKK
2017-10.939 DKK
2016-7.115 DKK
2015-23.103 DKK

Likviditetsgrad

163 %

+22%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+18%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

208’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

48’ DKK

+43%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  89’
  -
  89’
  -1’
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  161’
  -
  -
  161’
  161’
  -
  -
  38’
  -
  10’
  48’
  208’
  40’
  42’
  59’
  -
  179’
  -
  179’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  29’
  208’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JT HOLDING, SILKEBORG ApS 07.10.2021
JT HOLDING, SILKEBORG IVS 27.11.2014 06.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Ebstrupvej 11 · DK-8600 Silkeborg 27.11.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 27.11.2014 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-07 07.10.2021
2015-11-30 30.11.2015 06.10.2021
2014-11-27 27.11.2014 29.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.11.2015
30.000 DKK 27.11.2014 29.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 27.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Jacob Johannes Toft 27.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Jacob Johannes Toft 27.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JT HOLDING, SILKEBORG ApS

Ebstrupvej 11
8600 Silkeborg

CVR

36446242

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2014

P-nummer

1019931346

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at eje aktier i andre selskaber samt foretage passiv investering i værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-