STIG HVENEGAARD JENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. nov. 2014
 • CVR 36439831

Virksomheden STIG HVENEGAARD JENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Horsens. De blev etableret i 20. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.375 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 856.018 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

856’ DKK

+52%

Egenkapital

2.769’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

815’ DKK

+44%

Årets resultat

2022856.018 DKK
2021562.838 DKK
2020573.017 DKK
2019509.381 DKK
2018497.168 DKK
2017484.870 DKK
2016410.599 DKK
2015274.315 DKK

Likviditetsgrad

36.034 %

-100%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.773’ DKK

+37%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

5’ DKK

0%

Tilgodehavende

1.721’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  35’
  815’
  -
  815’
  -41’
  856’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.053’
  1.053’
  -
  -
  -
  31’
  3’
  1.721’
  2.773’
  50’
  1.535’
  170’
  -
  2.769’
  -
  2.769’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  2.773’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STIG HVENEGAARD JENSEN HOLDING ApS 20.11.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Møllebæk 3B · DK-8700 Horsens 16.12.2016
Gl.Bygade 28 · DK-8300 Odder 20.11.2014 15.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 20.11.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-20 20.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.11.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Stig Hvenegaard Jensen 20.11.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Stig Hvenegaard Jensen 21.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stig Hvenegaard Jensen 20.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STIG HVENEGAARD JENSEN HOLDING ApS

Møllebæk 3
8700 Horsens

CVR

36439831

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. november 2014

P-nummer

1019912996

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-