SCHEFE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. okt. 2014
 • CVR 36430478

Virksomheden SCHEFE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 28. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.074 DKK, mens den i 2021 var på -5.940 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 87.147 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

87’ DKK

-81%

Egenkapital

2.697’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

85’ DKK

-81%

Årets resultat

202287.147 DKK
2021449.984 DKK
2020300.252 DKK
2019205.106 DKK
2018149.981 DKK
201711.608 DKK
2016241.661 DKK
20151.880.250 DKK

Likviditetsgrad

702 %

+83%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.835’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

969’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  514’
  -23’
  -
  491’
  85’
  -
  85’
  -2’
  87’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.780’
  -
  -
  1.867’
  1.867’
  -
  -
  168’
  -
  770’
  969’
  2.835’
  50’
  799’
  118’
  -
  2.697’
  -
  2.697’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  138’
  2.835’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCHEFE HOLDING ApS 28.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Julianehåbsvej 5 · DK-2900 Hellerup 28.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 28.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-27 27.05.2016
2014-10-28 28.10.2014 26.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Peter Hollesen Schefe 27.05.2016
Peter Hollesen Schefe 28.10.2014 20.04.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Hollesen Schefe 28.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCHEFE HOLDING ApS

Julianehåbsvej 5
2900 Hellerup

CVR

36430478

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. oktober 2014

P-nummer

1019882841

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, samt via datterselskaber at drive murervirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-