STRØMSTED HOLDING AF 2014 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. aug. 2014
 • CVR 36420677

Virksomheden STRØMSTED HOLDING AF 2014 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Bagsværd. De blev etableret i 13. august 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.925 DKK, mens den i 2021 var på -14.914 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.046 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

-300%

Egenkapital

-18’ DKK

-135%

Omsætning

-

Resultat før skat

-10’ DKK

-300%

Årets resultat

2022-10.046 DKK
20215.014 DKK
2020-14.069 DKK
2019-7.446 DKK
2018-11.410 DKK
2017-8.441 DKK
201620.146 DKK
2015-33.920 DKK

Likviditetsgrad

1.532 %

0%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-16 %

-135%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

109’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+33%

Gældsforpligtelser

127’ DKK

+8%

Tilgodehavende

109’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -10’
  -
  -10’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  109’
  109’
  40’
  -58’
  -
  -
  -18’
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  109’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STRØMSTED HOLDING AF 2014 ApS 15.10.2021
STRØMSTED HOLDING AF 2014 IVS 13.08.2014 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lerhøj 20 · DK-2880 Bagsværd 21.12.2017
Prinsessegade 77 · DK-1422 København K 29.11.2016 20.12.2017
Hf. Engvang 61 · DK-2300 København S 13.08.2014 28.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 13.08.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021
2014-08-13 13.08.2014 14.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.10.2021
500 DKK 13.08.2014 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 21.09.2016
Selskabet tegnes af en direktør alene. 13.08.2014 22.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Jan Strømsted 23.09.2016
Jan Strømsted 13.08.2014 22.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Strømsted 13.08.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STRØMSTED HOLDING AF 2014 ApS

Lerhøj 20
2880 Bagsværd

CVR

36420677

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. august 2014

P-nummer

1019851954

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-