SPORTIFY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2014
 • CVR 36415096

Virksomheden SPORTIFY ApS befinder sig i branchen "Webportaler" og har adresse i Rødovre. De blev etableret i 23. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 22.293 DKK, mens den i 2021 var på 41.394 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 9.947 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

10’ DKK

-59%

Egenkapital

73’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

13’ DKK

-61%

Årets resultat

20229.947 DKK
202124.400 DKK
20206.529 DKK
2019-3.025 DKK
201814.728 DKK
20178.219 DKK
201615.992 DKK
2015-5.190 DKK

Likviditetsgrad

967 %

+92%
God

Afkastningsgrad

16 %

-60%
God

Soliditetsgrad

90 %

+12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

81’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

22’ DKK

-46%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

81’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  22’
  -
  -
  -
  13’
  -
  -1’
  -
  -1’
  13’
  -
  13’
  -3’
  10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  70’
  81’
  81’
  40’
  33’
  -
  -
  73’
  -
  73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  8’
  81’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SPORTIFY ApS 03.09.2021
SPORTIFY IVS 23.10.2014 02.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Auroravej 48 · DK-2610 Rødovre 23.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
631200 Webportaler 23.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-28 28.01.2022
2021-09-03 03.09.2021 27.01.2022
2014-12-18 18.12.2014 02.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.09.2021
1.000 DKK 23.10.2014 02.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Birkelund Baron Larsen 23.10.2014
John Kristensen 23.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
BARON HOLDING ApS 23.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Birkelund Baron Larsen 23.10.2014
John Kristensen 23.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SPORTIFY ApS

Auroravej 48
2610 Rødovre

CVR

36415096

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2014

P-nummer

1019833999

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Golfbladet ApS
 • Padelbladet ApS
 • Skiavisen ApS
 • Sporty ApS
 • Tennisavisen ApS

Branchekode

631200
Webportaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@tennisavisen.dk

Telefon

36731155

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive internetportaler og anden dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller