KOLDSØ EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 2014
 • CVR 36414634

Virksomheden KOLDSØ EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Slagelse. De blev etableret i 24. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 78.405 DKK, mens den i 2021 var på 136.082 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.421 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-17’ DKK

-164%

Egenkapital

340’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-22’ DKK

-163%

Årets resultat

2022-17.421 DKK
202127.421 DKK
202038.901 DKK
201962.175 DKK
201848.215 DKK
201743.421 DKK
201634.853 DKK
201552.380 DKK

Likviditetsgrad

6 %

-71%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

-83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.496’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

78’ DKK

-42%

Gældsforpligtelser

1.156’ DKK

-13%

Tilgodehavende

41’ DKK

-74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  78’
  -
  -68’
  -
  10’
  -
  -33’
  -
  -33’
  -22’
  -
  -22’
  -5’
  -17’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.455’
  -
  -
  -
  -
  1.455’
  -
  -
  -
  -
  36’
  41’
  1.496’
  50’
  290’
  -
  -
  340’
  -
  340’
  -
  -
  446’
  -
  -
  -
  446’
  563’
  90’
  -
  -
  -
  -
  710’
  1.496’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KOLDSØ EJENDOMME ApS 24.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Bogensevej 8 · DK-4200 Slagelse 07.06.2022
Bogensevej 8 · DK-4200 Slagelse 19.10.2021 06.06.2022
Bogensevej 8 · DK-4200 Slagelse 02.06.2021 18.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.11.2014
999999 Uoplyst 24.10.2014 31.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-24 24.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 24.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Michael Højgaard Lange Koldsø 24.10.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
MICHAEL KOLDSØ HOLDING ApS 24.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Højgaard Lange Koldsø 24.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KOLDSØ EJENDOMME ApS

Bogensevej 8
4200 Slagelse

CVR

36414634

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 2014

P-nummer

1019832291

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@koldsoe.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er fungere som ejendomsselskab og foretage udlejning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-