POHTI HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. okt. 2014
 • CVR 36410051

Virksomheden POHTI HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Farum. De blev etableret i 16. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -13.250 DKK, mens den i 2022 var på -16.025 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 458.544 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

459’ DKK

+20%

Egenkapital

1.777’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

459’ DKK

+20%

Årets resultat

2023458.544 DKK
2022381.559 DKK
2021839.572 DKK
202075.768 DKK
2019-141.863 DKK
2018352.299 DKK
2017-36.266 DKK
2016332.080 DKK
20157.155 DKK

Likviditetsgrad

676 %

+33%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.995’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.468’ DKK

+21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  13’
  -8’
  -
  4’
  459’
  -
  459’
  -1’
  459’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  526’
  526’
  -
  -
  -
  -
  868’
  1.468’
  1.995’
  50’
  1.108’
  118’
  -
  1.777’
  -
  1.777’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  0
  217’
  1.995’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
POHTI HOLDING ApS 16.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Maglehøj 18 · DK-3520 Farum 16.10.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-16 16.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Patrick Mickael Pohti 16.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Patrick Mickael Pohti 16.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

POHTI HOLDING ApS

Maglehøj 18
3520 Farum

CVR

36410051

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. oktober 2014

P-nummer

1019816040

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mpohti@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-