GREVE-JOHANSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2014
 • CVR 36402024

Virksomheden GREVE-JOHANSEN ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 1. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 6.936 DKK, mens den i 2021 var på 12.246 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.077 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+55%

Egenkapital

-29’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+69%

Årets resultat

2022-5.077 DKK
2021-11.374 DKK
2020-45.837 DKK
20197.467 DKK
201811.935 DKK
2017-2.111 DKK
2016-8.803 DKK
2015-39.442 DKK
201414.649 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-263%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4 %

-23%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

668’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

-43%

Gældsforpligtelser

697’ DKK

-1%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7’
  -
  -10’
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  595’
  -
  -
  -
  -
  595’
  -
  2’
  -
  10’
  46’
  -
  668’
  50’
  -79’
  -
  -
  -29’
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  679’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  18’
  668’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GREVE-JOHANSEN ApS 01.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Odensevej 136 · DK-5600 Faaborg 12.02.2019
Odensevej 136 · DK-5600 Faaborg 29.10.2018 11.02.2019
Odensevej 136 · DK-5600 Faaborg 01.10.2014 28.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-01 01.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Dennis René Johansen og Peder Greve 01.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Dennis René Johansen 01.10.2014
Peder Greve 01.10.2014 26.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peder Greve 21.10.2014 15.06.2020
Dennis René Johansen 21.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GREVE-JOHANSEN ApS

Odensevej 136
5600 Faaborg

CVR

36402024

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2014

P-nummer

1019791803

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

dj@teknik.dk

Telefon

26320230

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som ejendomsselskab til udlejning af ejendom/-me

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Dennis René Johansen og Peder Greve

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-