HENRY BERTHELSEN A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 28. jun. 1971
 • CVR 36073217

Virksomheden HENRY BERTHELSEN A/S befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 28. juni 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 7.725.349 DKK, mens den i 2021 var på 6.183.549 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.355.542 DKK.

Medarbejderstaben består af 15 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Rostgaard Berthelsen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Finn Berthelsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.356’ DKK

+15%

Egenkapital

3.120’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.739’ DKK

+15%

Årets resultat

20221.355.542 DKK
20211.176.105 DKK
2020812.792 DKK
20191.195.098 DKK
2018292.332 DKK
2017824.950 DKK
2016225.154 DKK
201550.170 DKK
201495.974 DKK
2013-432.645 DKK
201221.548 DKK

Likviditetsgrad

349 %

God

Afkastningsgrad

33 %

God

Soliditetsgrad

59 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.330’ DKK

-23%

Bruttofortjeneste

7.725’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

1.464’ DKK

Tilgodehavende

5.105’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  7.725’
  -5.888’
  -87’
  -
  1.751’
  51’
  -63’
  -
  -12’
  1.739’
  -
  1.739’
  -383’
  1.356’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  198’
  27’
  -
  225’
  -
  -
  -
  -
  225’
  -
  882’
  -
  -
  653’
  5.105’
  5.330’
  556’
  1.764’
  800’
  -
  3.120’
  -
  3.120’
  746’
  746’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  148’
  1.203’
  1.464’
  5.330’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HENRY BERTHELSEN A/S 28.06.1971

Adresse

Adresse Fra Til
Skanderborgvej 201 · DK-8260 Viby J 01.03.2022
Skanderborgvej 201 · DK-8260 Viby J 28.06.1971 28.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 01.01.2008
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder 28.06.1971 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-25 25.03.2022
2018-10-26 26.10.2018 24.03.2022
2018-06-13 13.06.2018 25.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
556.000 DKK 25.03.2022
1.000.000 DKK 26.10.2018 24.03.2022
500.000 DKK 13.06.2018 25.10.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene 06.09.1995

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Steen Berthelsen 27.10.2022
Therese Kelstrup 26.10.2018
Jens Erik Berthelsen 30.06.2014 29.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Rostgaard Berthelsen 13.12.2021
Finn Berthelsen 28.06.1971 13.12.2021
Steen Berthelsen 28.06.1971 27.09.1996

Legalle ejere

Navn Fra Til
SBFB Holding ApS 22.12.2022
SBFB Holding ApS 22.12.2022 22.12.2022
Finn Berthelsen Holding ApS 22.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Therese Kelstrup 28.06.1971
Jacob Rostgaard Berthelsen 28.06.1971
Steen Berthelsen 28.06.1971 25.10.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HENRY BERTHELSEN A/S

Skanderborgvej 201
8260 Viby J

CVR

36073217

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. juni 1971

P-nummer

1006518611

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@henry-berthelsen.dk

Telefon

86140955

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirk- somhed og dermed beslægtet rådgivningsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene

Registeret kapital

556.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

15

Reklamebeskyttelse

Nej