LINDE & PARTNERS KAPITALRÅDGIVNING A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 2. jul. 2014
 • CVR 36032103

Virksomheden LINDE & PARTNERS KAPITALRÅDGIVNING A/S befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 2. juli 2014 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 4.811.514 DKK, mens den i 2020 var på 3.851.763 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 353.551 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Claus Linde Nielsen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ole Neve Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

354’ DKK

+242%

Egenkapital

1.598’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

472’ DKK

+251%

Årets resultat

2021353.551 DKK
2020-248.116 DKK
2019-1.086.732 DKK
2018-378.196 DKK
2017113.131 DKK
2016117.184 DKK
2015-500.243 DKK

Likviditetsgrad

220 %

-10%
God

Afkastningsgrad

16 %

God

Soliditetsgrad

54 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.968’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

4.812’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

1.370’ DKK

+27%

Tilgodehavende

2.592’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  4.812’
  -4.230’
  -95’
  -
  486’
  -
  -15’
  -
  -15’
  472’
  -
  472’
  -118’
  354’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  255’
  -
  255’
  -
  -
  121’
  121’
  376’
  -
  302’
  -
  1’
  1.634’
  2.592’
  2.968’
  1.867’
  -269’
  -
  -
  1.598’
  -
  1.598’
  -
  -
  -
  -
  -
  193’
  193’
  -
  -
  -
  -
  102’
  1.025’
  1.177’
  2.968’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LINDE & PARTNERS KAPITALRÅDGIVNING A/S 31.07.2014
LINDE & PARTNERS KAPITALFORVALTNING A/S 02.07.2014 30.07.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Kong Christians Alle 53 · DK-9000 Aalborg 06.05.2020
Råensvej 1 · DK-9000 Aalborg 05.01.2018 05.05.2020
Råensvej 1 · DK-9000 Aalborg 18.12.2016 04.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 02.07.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-26 26.08.2019
2019-02-19 19.02.2019 25.08.2019
2014-09-05 05.09.2014 18.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.866.666 DKK 26.08.2019
1.680.000 DKK 19.02.2019 25.08.2019
1.600.000 DKK 02.07.2014 18.02.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem. 05.09.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jesper Fjeldsø Jensen 26.04.2021
John Peter Jensen 02.07.2014 03.02.2020
Claus Linde Nielsen 02.07.2014 09.03.2022

Direktører

Navn Fra Til
Claus Linde Nielsen 02.07.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
FATBOYS FUTURE ApS 29.03.2021
Ole Neve Nielsen 22.03.2021
Keld Kristensen 29.06.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LINDE & PARTNERS KAPITALRÅDGIVNING A/S

Kong Christians Alle 53
9000 Aalborg

CVR

36032103

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

2. juli 2014

P-nummer

1019525992

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@lindepartners.dk

Telefon

98187030

Formål

Selskabets formål er at udøve investeringsrådgivning overfor kunder indenfor finansielle instrumenter i henhold til rådgivertilladelse fra Finanstilsynet, alt i henhold til selskabets almindelige forretningsbetingelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

1.866.667 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja