ARLI EVENT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2014
 • CVR 36019425

Virksomheden ARLI EVENT ApS befinder sig i branchen "Andre forlystelser og fritidsaktiviteter" og har adresse i København NV. De blev etableret i 24. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 749.875 DKK, mens den i 2022 var på 933.937 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 174.205 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

174’ DKK

-7%

Egenkapital

711’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

223’ DKK

-7%

Årets resultat

2023174.205 DKK
2022188.075 DKK
202118.200 DKK
2020164.312 DKK
2019108.195 DKK
2018-7.725 DKK
2017-1.073 DKK
201612.485 DKK
20154.532 DKK

Likviditetsgrad

3.040 %

-58%
God

Afkastningsgrad

29 %

-29%
God

Soliditetsgrad

92 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

770’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

750’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

59’ DKK

+1%

Tilgodehavende

726’ DKK

+34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  750’
  -515’
  -10’
  -
  225’
  -
  -2’
  -
  -2’
  223’
  -
  223’
  -49’
  174’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  44’
  -
  44’
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  -
  161’
  -
  566’
  726’
  770’
  50’
  661’
  -
  -
  711’
  -
  711’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  24’
  770’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARLI EVENT ApS 24.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Hulgårdsvej 27 · DK-2400 København NV 24.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter 01.01.2015
999999 Uoplyst 24.06.2014 31.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-24 24.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Arli Hansen 24.06.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
Martin Arli Hansen 01.08.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Arli Hansen 24.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARLI EVENT ApS

Hulgårdsvej 27
2400 København NV

CVR

36019425

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2014

P-nummer

1019500884

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

932990
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med events, markeder og udlejning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-