JANILO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. sep. 2014
 • CVR 35893482

Virksomheden JANILO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svendborg. De blev etableret i 1. september 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 129.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

129’ DKK

+71%

Egenkapital

382’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

129’ DKK

+71%

Årets resultat

2022129.375 DKK
202175.734 DKK
202045.033 DKK
2019-18.769 DKK
2018-35.111 DKK
201750.581 DKK
2016136.019 DKK
2015-51.188 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

392’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

76’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  129’
  -
  129’
  -
  129’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  316’
  -
  -
  -
  -
  76’
  76’
  392’
  50’
  -
  40’
  -
  382’
  -
  382’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  392’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JANILO HOLDING ApS 01.09.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Færgegårdsvej 41C · DK-5700 Svendborg 05.10.2022
Bregningevej 8 · DK-5700 Svendborg 01.09.2014 04.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.12.2014
999999 Uoplyst 01.09.2014 24.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-09-01 01.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.09.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 01.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Lars Jensen 01.09.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Jensen 10.09.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JANILO HOLDING ApS

Færgegårdsvej 41
5700 Svendborg

CVR

35893482

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. september 2014

P-nummer

1019687003

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er eje værdipapirer

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-