JESPER GJERLEV ANDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2014
 • CVR 35891323

Virksomheden JESPER GJERLEV ANDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 10. april 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.300 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 106.186 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

106’ DKK

Egenkapital

128’ DKK

+850%

Omsætning

-

Resultat før skat

106’ DKK

Årets resultat

2022106.186 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
201830.000 DKK
20170 DKK
2016-5.500 DKK
20150 DKK
20140 DKK

Likviditetsgrad

2 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

-91%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.349’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

21’ DKK

+58%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -19’
  -
  -19’
  106’
  -
  106’
  -
  106’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.328’
  1.328’
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  1.349’
  40’
  88’
  -
  -
  128’
  -
  128’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.215’
  1.221’
  1.349’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JESPER GJERLEV ANDERSEN HOLDING ApS 01.03.2022
JESPER GJERLEV ANDERSEN HOLDING IVS 10.04.2014 28.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Prins Christians Vænge 261 · DK-8660 Skanderborg 03.06.2021
Herman Bangs Vej 17 · DK-8660 Skanderborg 05.07.2018 02.06.2021
Vidjekær 12 · DK-8660 Skanderborg 14.10.2016 04.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 10.04.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-01 01.03.2022
2015-11-10 10.11.2015 28.02.2022
2014-04-10 10.04.2014 09.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.03.2022
32.000 DKK 10.04.2014 28.02.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Gjerlev Andersen 10.11.2015
Jesper Gjerlev Andersen 10.04.2014 20.10.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Gjerlev Andersen 10.04.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JESPER GJERLEV ANDERSEN HOLDING ApS

Prins Christians Vænge 261
8660 Skanderborg

CVR

35891323

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2014

P-nummer

1019482703

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Skanderborg ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesperga@gmail.com

Telefon

61684907

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-