DJ EJENDOMSUDLEJNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2014
 • CVR 35871012

Virksomheden DJ EJENDOMSUDLEJNING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Dronninglund. De blev etableret i 12. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 237.846 DKK, mens den i 2021 var på 20.130 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 200.832 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

201’ DKK

+690%

Egenkapital

415’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

201’ DKK

+701%

Årets resultat

2022200.832 DKK
2021-34.025 DKK
2020-65.980 DKK
2019-77.351 DKK
2018277.961 DKK
201742.349 DKK
2016170.891 DKK
201565.904 DKK

Likviditetsgrad

1.326 %

+99%
God

Afkastningsgrad

51 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

92 %

+155%
God

Overskudsgrad

-

Balance

449’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

238’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

34’ DKK

-93%

Tilgodehavende

449’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  238’
  -2’
  -9’
  -
  227’
  0
  -
  -
  0
  201’
  -
  201’
  0
  201’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  421’
  449’
  449’
  50’
  306’
  59’
  -
  415’
  -
  415’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  34’
  449’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DJ EJENDOMSUDLEJNING ApS 12.01.2022
JYSKE SPILLEAUTOMATER 2014 ApS 12.06.2014 11.01.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Holtegårdsvej 1 · DK-9330 Dronninglund 12.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.10.2018
920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed 12.06.2014 30.09.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-12 12.01.2022
2014-06-12 12.06.2014 11.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Dorte Johansen 13.06.2018
John Høg Johansen 12.06.2014 13.06.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dorte Johansen 12.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DJ EJENDOMSUDLEJNING ApS

Holtegårdsvej 1
9330 Dronninglund

CVR

35871012

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2014

P-nummer

1019470977

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

23463843

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve fast ejendom samt at drive udlejningsvirksomhed eller anden dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-