A.K.T.S. HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2014
 • CVR 35868046

Virksomheden A.K.T.S. HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fjerritslev. De blev etableret i 4. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -14.125 DKK, mens den i 2021 var på -10.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 164.894 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

165’ DKK

-7%

Egenkapital

1.111’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

160’ DKK

-8%

Årets resultat

2022164.894 DKK
2021176.885 DKK
2020103.632 DKK
2019-4.766 DKK
2018126.525 DKK
2017149.276 DKK
201687.857 DKK
2015213.546 DKK
201443.066 DKK

Likviditetsgrad

85 %

+9%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

72 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.542’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

369’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  133’
  145’
  160’
  -
  160’
  -5’
  165’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.149’
  -
  -
  1.174’
  1.174’
  -
  -
  -
  -
  1’
  369’
  1.542’
  50’
  -38’
  -
  -
  1.111’
  -
  1.111’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  258’
  -
  -
  -
  12’
  -
  431’
  1.542’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A.K.T.S. HOLDING ApS 04.06.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Ternevej 8 · DK-9690 Fjerritslev 04.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 04.06.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-06-04 04.06.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 04.06.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 04.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Allan Langgaard Kær 04.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Langgaard Kær 04.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A.K.T.S. HOLDING ApS

Ternevej 8
9690 Fjerritslev

CVR

35868046

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2014

P-nummer

1019451743

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og aktier i selskaber med forretningsmæssige aktiviteter indenfor bygge- og anlægsvirksomhed og dermed sideordnet aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej