Vestfyns Kørsel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jun. 2014
 • CVR 35866809

Virksomheden Vestfyns Kørsel ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Harndrup. De blev etableret i 6. juni 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 3.221.268 DKK, mens den i 2021 var på 2.906.215 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 129.871 DKK.

Medarbejderstaben består af 9 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jørgen Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

130’ DKK

-9%

Egenkapital

783’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

167’ DKK

+1%

Årets resultat

2022129.871 DKK
2021142.327 DKK
2020242.565 DKK
201968.870 DKK
2018-116.165 DKK
2017202.887 DKK
201616.546 DKK
2015-22.814 DKK

Likviditetsgrad

127 %

+12%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

-26%
Svag

Soliditetsgrad

21 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.795’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

3.221’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

2.975’ DKK

+1%

Tilgodehavende

2.062’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  3.221’
  -3.079’
  -44’
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  167’
  -37’
  130’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  64’
  64’
  -
  1.589’
  -
  1.669’
  -
  -
  -
  -
  1.733’
  264’
  1.415’
  -
  362’
  20’
  2.062’
  3.795’
  119’
  664’
  -
  -
  783’
  -
  783’
  37’
  37’
  -
  -
  -
  -
  1.354’
  -
  -
  349’
  -
  470’
  801’
  1.621’
  3.795’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vestfyns Kørsel ApS 10.11.2020
HANSEN UDLEJNING ApS 06.06.2014 09.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Stævnegårdsvej 10 · DK-5463 Harndrup 02.02.2021
Stævnegårdsvej 10 · DK-5463 Harndrup 30.08.2015 01.02.2021
Juelsmindevænget 21 · DK-5463 Harndrup 06.06.2014 29.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 20.11.2020
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 01.07.2014 19.11.2020
999999 Uoplyst 06.06.2014 30.06.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-10 10.11.2020
2018-07-10 10.07.2018 09.11.2020
2015-08-28 28.08.2015 09.07.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
119.000 DKK 10.07.2018
54.000 DKK 06.06.2014 09.07.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.06.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Hansen 10.07.2018
Alex Rene Hansen 28.08.2015 10.07.2018
Jørgen Hansen 06.06.2014 28.08.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Hansen 10.07.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Hansen 06.06.2014
Johnni Stefan Hansen 06.06.2014 09.07.2018
Alex Rene Hansen 06.06.2014 09.07.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vestfyns Kørsel ApS

Stævnegårdsvej 10
5463 Harndrup

CVR

35866809

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juni 2014

P-nummer

1019446154

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • JJA Transport ApS

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@vestfynskoersel.dk

Telefon

20321117

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af driftsmidler og lokaler, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

119.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

9

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-