HOLDINGSELSKABET HERMAN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. maj 2014
 • CVR 35853820

Virksomheden HOLDINGSELSKABET HERMAN ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 19. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.250 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.589 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

-121%

Egenkapital

-126’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-32.589 DKK
2021157.773 DKK
2020-54.012 DKK
2019-144.799 DKK
2018-27.621 DKK
201771.876 DKK
2016-65.951 DKK
2015-80.315 DKK

Likviditetsgrad

23 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-83 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

152’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+67%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

63’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -10’
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  89’
  89’
  -
  -
  -
  -
  2’
  63’
  152’
  50’
  -176’
  -
  -
  -126’
  -
  -126’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  271’
  278’
  152’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKABET HERMAN ApS 19.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Langelandsvej 3 · DK-2000 Frederiksberg 26.11.2018
Langelandsvej 3 · DK-2000 Frederiksberg 19.05.2014 25.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 19.05.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-19 19.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 19.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Loa Baastrup 19.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Loa Baastrup 19.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDINGSELSKABET HERMAN ApS

Langelandsvej 3
2000 Frederiksberg

CVR

35853820

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. maj 2014

P-nummer

1019398877

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Bigger Picture ApS samt finansiering og investering efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-