UNITMAKERS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. maj 2014
 • CVR 35853154

Virksomheden UNITMAKERS ApS befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Valby. De blev etableret i 19. maj 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 47.261 DKK, mens den i 2021 var på 12.469 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -408.037 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Stoffregen Johansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-408’ DKK

< -999%

Egenkapital

-325’ DKK

-491%

Omsætning

-

Resultat før skat

-407’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-408.037 DKK
202133.117 DKK
202032.208 DKK
201965.937 DKK
201854.157 DKK
201725.026 DKK
201692.766 DKK
201532.621 DKK
201486.501 DKK

Likviditetsgrad

87 %

-16%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

+63%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-15 %

-577%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.176’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

47’ DKK

+279%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.176’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  47’
  -59’
  -
  -
  -12’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -407’
  -
  -407’
  -1’
  -408’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  104’
  2.176’
  2.176’
  50’
  -375’
  -
  -
  -325’
  -
  -325’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.446’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.501’
  2.176’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UNITMAKERS ApS 19.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Paradisæblevej 100 · DK-2500 Valby 01.08.2023
Valby Langgade 167 · DK-2500 Valby 07.11.2018 31.07.2023
Valby Langgade 167 · DK-2500 Valby 30.09.2018 06.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 19.05.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-19 19.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.05.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 19.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Stoffregen Johansen 19.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Stoffregen Johansen 19.05.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UNITMAKERS ApS

Paradisæblevej 100
2500 Valby

CVR

35853154

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. maj 2014

P-nummer

1019394790

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af online produkter og tilbyde serverhosting.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-